Meerjaren Onderhouds Begroting

Middels het uitvoeren van een conditiemeting van je automatische deuren bieden wij je de mogelijkheid tot inzicht in de noodzakelijke investeringen om je automatische deuren op het gewenste conditieniveau te brengen en houden. Deze aanvullende informatie is belangrijk voor het opmaken van je MJOP waarbij jij meer invloed kunt uitoefenen op je variabele kosten zodat onverwachte uitgaven tot een minimum beperkt worden. Vanzelfsprekend gebruiken wij voor deze conditiemetingen uitsluitend onafhankelijke, gecertificeerde specialisten.

Vrijblijvende Quick-Scan

Wij verzorgen geheel vrijblijvend  een quick-scan van de conditie van je automatische deuren (steekproefsgewijs) en van je huidige onderhoudscontract(en). Vanzelfsprekend gebruiken wij voor deze Quick-Scan uitsluitend onafhankelijke, gecertificeerde specialisten.

 

Service en onderhoud

Voorkomen is beter dan genezen...

Ook voor service en onderhoud van je automatische deuren ben je bij ons aan het juiste adres. Het is van belang dat jouw automatische deuren in goede conditie blijven, om storingen en onvoorziene problemen te voorkomen.

Tijdens het onderhoud, dat doorgaans jaarlijks wordt uitgevoerd, worden niet alleen de veiligheden en kritische onderdelen van jouw toegang onderhouden (volgens EN16005), maar zorgen we ook dat alle aan slijtage onderhevige delen tijdig vervangen worden. Zo voorkomen we dat uitval van deze onderdelen resulteert in een stilstaande deur, met alle gevolgen van dien.

Wet- en regelgeving

Binnen de unieke alliantie van producent, groothandel en installateur, hebben we de kennis in huis van alle geldende wet- en regelgeving, op alle niveaus binnen de keten. Denk aan product certificering, product normen, maar ook veilig werken (VCA), etc.

Contact

085-773 1405

Bedankt voor de inzending!

dreamstimemaximum_48223099.jpg